• ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่
  • รับวางระบบเครือข่ายแลน แบบมีสาย แบบ ไร้สาย
  • รับดูแลระบบเครือข่ายแลน แบบมีสาย แบบไร้สาย
  • รับติดตั่งกล้องวงจรปิด แบบมีสาย แบบไร้สาย
 
  • ทำป้าย
  • ตัดสติกเกอร์ติดรถยนต์
  • ตัดสติกเกอร์ติด ร้านค้า บริษัท สำนักงาน
  • ออกแบบสติกเกอร์ ออกแบบโลโก้
  • รับออกแบบนอกสถานที่ ตามไซต์งานต่างๆ
  • ทำนามบัตร / ตรายาง / เคลื่อบบัตร
 
TEL 084-1388977
E mail info@lekservice.com
สนับสนุนคลิบและข้อมูล โดย จับฉ่ายดอทคอม